Semafor na cestě k přijetí dítěte

Vítejte u nástroje Semafor, který Vám pomůže vyjasnit si kritéria přijetí dítěte do náhradní rodinné péče. Název Semafor vychází z toho, že v něm pracujeme s barvami jako na semaforu.

  • Když kliknete jednou, políčko zezelená. Zelená znamená, že takové dítě byste bez problémů přijali.
  • Když kliknete podruhé, políčko zežloutne. Žlutá znamená, že byste takové dítě možná přijali, ale potřebujete více informací a rozhodovali byste se pak podle nich.
  • Když kliknete potřetí, políčko zčervená. Červená znamená, že takové dítě byste nepřijali a ani byste nechtěli, aby Vám takové dítě někdo nabízel.
Z náhledu na takto vybarvený semafor a sami uvidíte, jak velké nároky celkově máte.

Věk dítěte
0 - 3 m
4 - 6 m
7 - 12 m
1 - 2 r
2 - 3 r
3 - 4 r
4 - 5 r
5 - 6 r
6 - 12 r
starší
Pohlaví
Dívka
Chlapec
Počet dětí
Jedno dítě
Dvojčata
Dvě děti
postupně
najednou
Tři a více děti
postupně
najednou
Právní stav dítěte
Dítě z porodnice,
kdy rodič předběžně sděluje, že dá souhlas s osvojením
Byl podepsán souhlas s osvojením
po 6 týdnech od porodu a běží další 3 měsíce, kdy matka/rodiče mohou souhlas odvolat
Soud rozhodl, že
souhlasu s osvojením není třeba,
nejčastěji z důvodu nezájmu rodičů o dítě a čeká se na nabytí právní moci rozsudku
Dítě právně volné k osvojení
tj. uběhla lhůta po souhlasu rodičů s osvojením nebo už je pravomocné rozhodnutí soudu, že k osvojení není souhlasu rodičů třeba
Dítě z babyboxu nebo nalezenec
Dítě z utajeného porodu
Není předpoklad právního uvolnění dítěte
Předpokládá se přechod dítěte
do původní či jiné náhradní rodiny
Forma péče
Osvojení
Pěstounská péče
Pěstounská péče,
ale bude-li to časem možné, budu žádat o poručenství nebo osvojení
Pěstounská péče na přechodnou dobu
Poručenství
Etnikum
Majoritní etnikum
Smíšené etnikum
Romské etnikum
Jiné minoritní etnikum
Otec neznámý
Etnikum nelze spolehlivě určit
Údaje o rodičích
Duševní onemocnění
Nezletilá matka v době porodu
Jeden z rodičů je prostitut/ka
Nízké vzdělání rodičů
Snížený intelekt
Nezákonné chování
majetkové
násilné
Užívání drog
matka
otec
Nadužívání alkoholu
matka
otec
Údaje o dítěti
Dítě z přechodné pěstounské péče
Dítě z ústavního zařízení
Dítě vystřídalo více prostředí,
např. dítě vrácené z pěstounské péče
Specifické poruchy
učení
např. dysgrafie, dyslexie, nepozornost, poruchy paměti
chování
např. lhaní, stravování, spaní, seberegulace
Dítě zažilo
zanedbávání
týrání
zneužívání
Dítě s protilátkami
HCV
žloutenka typu C
BWR
riziko syfilis
HIV
riziko AIDS
Tělesné znevýhodnění
Lehké,
např. kožní vady, dieta, vada kyčlí, alergie, atopický exém, léčitelné srdeční vady, nutné cvičení, např. Vojtova metoda
Střední,
např. diagnózy vyžadující spolupráci s odborníky či operaci (rozštěp rtu, srdeční vada), diabetes, mírné omezení mobility
Závažné,
např. epilepsie, dětská mozková obrna, dítě plně závislé na pečující osobě, příp. nutnost bezbariérového prostředí
Mentální znevýhodnění
Lehké,
např. opožděný vývoj, ale je pravděpodobný dobrý další vývoj
Střední,
např. lehká forma mentálního postižení, Downův syndrom, mírný autismus
Závažné,
např. zastavení mentálního vývoje dítěte, závážnější forma autismu, těžké mentální postižení
Smyslové postižení
Lehké,
např. brýle, naslouchátko
Střední,
např. silná slabozrakost, nedoslýchavost
Závažné,
např. hluchota, slepota
Koho má krajský úřad kontaktovat v případě vytipování ke konkrétnímu dítěti jako prvního
budoucí osvojitelku/pěstounku
budoucího osvojitele/pěstouna
Pokud v předchozích možnostech něco chybělo, doplňte